Условия за ползване


Споразумение с потребителя


Моля прочетете внимателно  следните условия, преди да използвате този
website ( "Сайт")

Savetti.net предоставя услугите си за вас ( "клиент") при спазване на следното Споразумение с потребителя ( "Споразумението").


Кои сме ние 
По смисъла на този договор, и на този сайт, " Savetti.net , сайт, ние" се отнася до НЕТ СЪВЕТИ ЕООД ЕИК 200371573

гр.София ул.Ангел войвода 47
 

Промени в тези Условия за ползване 
Savetti.net си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите в писмен вид  до последния адрес, предоставен от клиента по електронна поща, с  публикуване на сайта или с някакви други разумни средства за комуникация. Savetti.net също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други  процедури. Клиентите потвърждава приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.


Предоставяне на употреба 
Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на Savetti.net е строго забранено


Правила за поверителност 
Savetti.net  защитава информацията предоставена от  клиента по начин и условия публикувани  на този сайт. Условията за  защита на личните данни и сигурност, могат да  се изменят периодично с цел подобряване на защитата.


Рекламации 
 

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Ако по някаква причина не сте доволни от продукт,  който сте закупили от  този сайт можете да го  върнете спазвайки условията и инсрукциите за връщане упоменати по-долу.

Ние ще ви предоставим  избор между това да възстановим платената или да заменим закупеният продукт с друг.
 

Условия за връщане на закупена стока 
В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката. Стоката може да бъде върната чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 14 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.
 

Козметични продукти - общи условия.
Savetti.net продава продукти само на официални вносители и  производители . Използването и избора  на козметика,  аромати  и други продукти за  здраве и красота ( "Козметични продукти") изисква от потребителя грижа  да се увери в, и изпълни всички указания и предупреждения от страна на производителя . Клиентът приема, че е наясно с възможността, някой продукти  да предизвикат  алергични или други реакции и с настоящото е  предупреден за това.

Savetti.net  се опитва  да предоставя на всички клиенти пълна информащия за съответния продукт, предоставена му от вносителя или производителя, но  не е производител на продукти за красота и затова тя не носи отговорност за реакцията  или неуспеха на даден продукт да отговори на вашите изисквания. Съветваме клиентите  да четат и стриктно спазват инструкциите и предупрежденията на  етикета и листовките в опаковките.

При предоставянето на информация или съвет, в този сайт по отношение на продукти за красота, в описанието на продуктите, в ревюта и мнения , реклами или по друг начин, Savetti.net може  да разчита на съвет от производителите и от лицензирани козметици.  Savetti.net  не претендира и не отговаря за пълно информиране за всички известни алергии, или кожни специални здравни условия, или други особени обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за при  предоставянето на такaва информация. Тъй като Savetti.net не е производител на продуктите, които продава,  не поема никаква отговорност за това  продуктите, които продава да не отговарят на специфичните нужди на потребителя на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива продукти. Savetti.net е готов , при поискване, да  идентифицира производителят на продукта и да предостави на клиентите информация за контакти.
При предоставяне на информация за продуктите на своите клиенти, Savetti.net  разчита отчасти на описания на продукти, предоставени от производители, търговци на едро, и други трети страни. Ако смятате, че всяка информация не е точна, моля пишете ни.
 

Ограничения на отговорността
Savetti.net  в никакъв случай не носи отговорност за преки , косвени, специални, наказателни  и случайни вреди или щети в размер който надвишава сумата платена от клиента за съответният продукт, дори и в случай когато Savetti.net  е бил  предварително информиран за възможността за такива щети.

 
Поръчки и условия за доставка  
Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от Savetti.net   към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и  потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката  Beautyshop.bg  не е задължен да я изпълни. Beautyshop.bg  си запазва правото, без предварително уведомяване,  да  ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от Savetti.net  се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както  и с  цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден когато е направен в рамките на същия работен ден в който е направена поръчката, а за поръчки с експресна доставка в рамките на 1 /един/ час след потвърждаване на поръчкатаС  настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.


Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно  и заключително към този момент  споразумение между Savetti.net и клиента  по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.