Нашата експертна комисия е резултат от сътрудничеството между ACM и мултидисциплинарна група експерти.
Нашата експертна група обединява дерматолози, биолози, химици и пациенти от различни страни. Нашите срещи се основават на доверие, опит и споделяне на опит. Те ни позволяват да разберем по-добре потребностите на кожата и очакванията на онези, които я третират, с цел да предлагат продукти, адаптирани към всеки тип кожа, като вземат предвид аспекти като климата и културните различия.
Нашият експертен комитет е инициирал много изследователски проекти, които са довели до подаването на 10 патента и до многобройни продукти, предназначени да улеснят живота на пациентите и здравните специалисти.
Ние непрекъснато обменяме с медицински специалисти чрез нашите търговски представители. Последните предоставят непрекъснатост  на обратната връзка относно използването на нашите продукти в световен мащаб, което ни позволява да подобрим както лекотата на употреба, така и качеството на живот на пациентите.

Всички наши продукти се разработват с отчитане на действителните нужди на пациентите.ACM има собствена интегрирана научноизследователска и развойна лаборатория. Нашите продукти за грижа се състоят от признати и полезни активни вещества.Всяка полза от продукта се демонстрира чрез тестване, в съответствие с  прозрачност и достоверност.